outokoulu

Outo autokoulu ja opettaja …

Outokoulun idea

Outokoulu opettaa enemmän kuin laki vaatii ja niin hyvin kuin mahdollista. Ajokorttilain muutoksessa kesällä 2018 minimiopetusmäärä jäi liian pieneksi. Siinä ajassa vain harva oppilas pääsee osaamistasolle, jolla pystyy toimimaan itsenäisesti erilaisissa liikennetilanteissa.

Outokoulu haluaa tehdä yhteistyötä kotiväen kanssa sekä autokoulu- että opetuslupaopetuksessa. Yhteinen tavoite on, että nuori pärjää liikenteen vaihtelevissa olosuhteissa vastuullisena kuljettajana.

Me kaikki voimme vaikuttaa Seinäjoen liikenneturvallisuuden parantamiseen.